POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
26.10.2014 DVORCI NA KUPI Paradovski Tomislav
02.11.2014 LOVIĆ BRDO Cvetko, Ivan
08.11.2014 - 09.11.2014 Mladi
HAHLIĆI
Kvočić, Luka
09.11.2014 MARTINJE U KUTJEVU Vargek, Miljenko
16.11.2014 MEDVEDNICA, TUNEL - KRALJEV VRH Paradovski Tomislav
23.11.2014 Mladi
ZEČAK
Habulinec, Vjekoslav
30.11.2014 BANOVINA Šantić, Jagoda

Aktualna događanja

Datum Naziv
05.11.2014 Predavanje: Onda romantica 2014
30.11.2014 MAKEDONIJA LJETNA TURA 2015. - prijave do kraja studenog!