POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
11.07.2015 - 12.07.2015 Kremen, V. Urljaj Muhvić. Zlatko
12.07.2015 Konjevača Dren Mlinarec, Stjepan
19.07.2015 Dobratsch, Austrija Vargek, Miljenko
19.07.2015 Moslavačka gora Paradovski Tomislav
24.07.2015 - 02.08.2015 Makedonija Vuković, Ivica
26.07.2015 Bitoraj, Viševica Kvočić, Luka
01.08.2015 - 02.08.2015 Planjava, Ojstrica, Slovenija Molvarec, Luka

Aktualna događanja

Datum Naziv
13.09.2015 Raspored dežurstva na Viništu