POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
26.11.2017 Petrova gora Dren Mlinarec, Stjepan
02.12.2017 - 03.12.2017 Mosor Hrvoić, Sanja
03.12.2017 Kostelsko gorje Cvetko, Ivan
10.12.2017 Bijela kosa Terzić, Krešimir
16.12.2017 Fokina staza Damir Gross
17.12.2017 Turopolje Zadražil, Goran
26.12.2017 Štefanje na Risnjaku Jagoda Šantić

Aktualna događanja

Datum Naziv
06.12.2017 Međunarodni projekt Via Dinarica