POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
02.07.2016 - 03.07.2016 Lisac Muhvić, Zlatko
03.07.2016 Velebit - Veliki Zavižan Vargek, Miljenko
09.07.2016 - 10.07.2016 Kepa, Mojstrovka Cvetko, Ivan
10.07.2016 Krupa, Krušnica Ferina, Slavko - Mrva
16.07.2016 - 17.07.2016 Montaž - Via Italiana Molvarec, Luka
23.07.2016 - 24.07.2016 Triglavska jezera, Veliko Špičje Šantić Jagoda, Muhvić Zlatko
23.07.2016 - 31.07.2016 Crna gora Vuković, Ivica

Aktualna događanja

Datum Naziv
23.07.2016 Ljetna tura: CRNA GORA