POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
23.03.2019 Plaški - Plaške glave Branko Divjanović, Tomislav Paradovski
24.03.2019 Kalnik Planinarska škola
24.03.2019 Papučki jaglaci Damir Gross
31.03.2019 Staza degenije Planinarska škola
06.04.2019 - 07.04.2019 Vinište Planinarska škola
06.04.2019 - 07.04.2019 Akcija markiranja Luka Molvarec
14.04.2019 Vinica Martinšćak Zdenko Gruber

Aktualna događanja

Datum Naziv
27.04.2019 KORČULA - PELJEŠAC