POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
28.05.2016 - 29.05.2016 Dinara Habulinec Vjekoslav
29.05.2016 Šatorina Divjanović, Branko
04.06.2016 - 05.06.2016 Alan - Baške Oštarije Gruber, Zdenko
05.06.2016 Sisol Dren Mlinarec, Stjepan
12.06.2016 Obruč, Hahlići Šantić, Jagoda
18.06.2016 - 19.06.2016 Ravni dabar Muhvić, Zlatko
19.06.2016 Hum kod Plaškog Paradovski Tomislav, Divjanović Branko

Aktualna događanja

Datum Naziv
23.07.2016 Ljetna tura: CRNA GORA