POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
21.12.2014 Mladi
BAKARSKO ZALEĐE
Habulinec, Vjekoslav
26.12.2014 ŠTEFANJE NA RISNJAKU Šantić, Jagoda
26.12.2014 ŠTEFANJE NA JARUŠJU Šintić, Josip-Zlatko
28.12.2014 Po dogovoru u društvu Po dogovoru u društvu
03.01.2015 Novogodišnji pohod na KUM Odor Osojnik, Ružica
11.01.2015 Medvednica Zelić, Josip
18.01.2015 Vincekovo vu Međimurju Vargek, Miljenko

Aktualna događanja

Datum Naziv
31.12.2014 DOČEK NOVE 2015. NA PUNTIJARKI
31.12.2014 MAKEDONIJA LJETNA TURA 2015.
31.03.2015 Portugal 2015.
14.05.2015 Korzika, Francuska, tura 9 dana, prijave do 14. siječnja 2015
02.07.2015 Visoke Tatre, Slovačka, tura 8 dana, prijave do 12 veljače 2015