POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
21.10.2018 Stari za mlade izletnička komisija seniora
28.10.2018 Šumama i vrhovima kastavske ob. Damir Markić
03.11.2018 Varaždinski planinarski put Matej Perkov
10.11.2018 Grmada Polhograjska Ivan Cvetko
11.11.2018 Martinje Povjerenstvo za vođenje izleta
18.11.2018 Učka, Vojak Krešimir Terzić
25.11.2018 Dilj gora i Katarinino Slavko Ferina - Mrva

Aktualna događanja

Datum Naziv