POSJETITE NAŠU KUĆU NA BIJELIM STIJENAMA!
više informacija

Aktualni izleti

Datum Naziv Vodič
04.07.2015 - 05.07.2015 Stol, Vrtača, Begunjščica, Slovenija Cvetko, Ivan
05.07.2015 Gorski kotar, Risnjak Šantić, Jagoda
11.07.2015 - 12.07.2015 Kremen, V. Urljaj Muhvić. Zlatko
12.07.2015 Konjevača Dren Mlinarec, Stjepan
18.07.2015 - 25.07.2015 Visoke Tatre, Slovačka - OTKAZANO Gross, Damir
19.07.2015 Moslavačka gora Paradovski Tomislav
19.07.2015 Dobratsch, Austrija Vargek, Miljenko

Aktualna događanja

Datum Naziv
01.07.2015 IZVANREDNA SKUPŠTINA Hrvatskog planinarskog društva "KAPELA"! (nema sastanka u prostorijama Društva!)
01.07.2015 S T A T U T za Izvanrednu skupštinu temeljem novih zakonskih propisa
13.09.2015 Raspored dežurstva na Viništu